На 11 октомври 2023 год. в Свищов бе представен Одитен доклад за пътната безопасност в Община Свищов, изготвен от Богдан Милчев, Председател на Института за пътна безопасност и инж. Димитър Пенев по поръчка на МК ПП-ДБ, СДС, ВМРО-БНД, Ние идваме, със съдействието на Стефан Проданов, кандидат за кмет на община Свищов, с номер 68 в интегралната бюлетина. На събитието в конферентната зала на х-л „Иванофф“ присъстваха кандидати за общински съветници и кметове на кметства от народната коалиция, представители на медиите и авторите на доклада. Като домакин на събитието д-р Стефан Проданов представи авторите на доклада и пое публичен ангажимент, че за него, като кмет на община Свищов водещ приоритет ще са сигурността и здравето на гражданите.

Събитието бе излъчвано в социалните мрежи чрез платформата на Площад Алеко и е достъпно на линк: https://fb.watch/nDt_02BO-j/

По-долу е изведено съдържанието на финалните два раздела от Одитния доклад с изводите, заключенията и препоръките.

Изводи и заключения:

От извършената инспекция от експерти на ИПБ се направиха следните изводи:
1. Отговорните длъжностни лица за поддържане на пътната инфраструктура в община Свищов са проявили престъпно бездействие, с което са създали непосредствена опасност за безопасното използване на пътищата в общината.
2. В град Свищов и другите населени места в общината има сбъркана организация на движението или по-точно липсва такава организация.
3. В самия град и в други населени места има неправилно поставени пътни знаци в противоречие с действащата Наредба № 18. Голяма част от знаците са повредени, паднали или с избелели от атмосферните условия цветове, което ги прави негодни за организация и провеждане на движението.
4. На много кръстовища и улици липсват знаци, които да указват предимство на движещите се по главни направления
5. Хоризонталната сигнализация (пътната маркировка) на определени места е положена неправилно в противоречие с изискванията на Наредба № 2. Същата е изтрита и невидима, както на пешеходните пътеки, така и като надлъжна маркировка (осева линия) по главните улици. Отчита се, че маркировката не съответства на сигнализацията с пътни знаци. Възможно е за полагането на маркировка да е ползвана боя, която не отговаря на изискванията по нормативни документи.
6. Причина за горните констатации е липсата на своевременно поддържане от страна на община Свищов, както и неглижиране на проблемите, свързани с движението на ППС.
7. Липсва съвременна визия и стратегия за развитие на пътната инфраструктура, както в града, така и извън него.
8. В центъра на града има само една велоалея, която е неизползваема поради своите габарити и неправилно обозначение. Другите две велоалеи водят извън града, но също така не са изградени в съответствие с нормативните документи.

Безопасност на движението:

От горните наблюдения може да се направи заключение, че с оглед на текущата организация на движение в община Свищов са налице сериозни рискове от настъпване на ПТП. Относително средното ниво на травматизъм по пътищата в общината и по специално в град Свищов се основава на факта, че движението е със сравнително ниска скорост. Основният транзитен трафик преминава по трасето на второкласен път II-52, но има рискови зони при кръстовищата с този път.

Препоръки

Кметът на община Свищов трябва да възложи одит на организацията на движението в цялата община и незабавно да предприеме действия за отстраняване на дефицитите за безопасност на движението.

Градът има нужда от разработване на стратегия за разтоварване и облекчаване на трафика в центъра на града. Една от насоките би могла да бъде в увеличаване броя на велоалеите и стимулиране на велосипедното движение, тъй като разстоянията за придвижване в града не са големи.

В съответствие с новите тенденции в града трябва да се изградят станции за зареждане на електрически автомобили, за преминаване към екологично чисти автомобили.

Експертите на Института за пътна безопасност препоръчват да се изготви изцяло нов план за организация на движение в общината и да се отстранят всички посочени по-горе недостатъци.“

След презентацията по доклада бяха направени множество изказвания с приведени аргументи и тревожни свидетелства за опасната за живота и здравето на свищовци общинска пътна инфраструктура. В тройно качество като родител, водач на МПС и пешеходец д-р Стефан Проданов потвърди тези констатации. Той изрази дълбоката си загриженост от множеството дефицити в пътната безопасност и увери, че чрез експертизата на Института за пътна безопасност и г-н Богдан Милчев в най-кратки срокове в новия мандат ще се приложат икономични и ефективни решения в пътната безопасност в града, селата и пътната мрежа

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК