Министерството на околната среда и водите изпраща подвижна измервателна станция в града на Щастливеца. Това съобщи за Актуално Свищов кметът Генчев.

Това е станало след сигналите подадени от Общината за качеството на въздуха в града. Чрез РИОСВ – Велико Търново и по разпореждане на екоминистъра е осигурена мобилна станция. Тя ще бъде в Свищов 30 дни и ще има за цел да установи кой замърсява въздуха.