Екоинициатива получава безвъзмездно финансиране от 10 000 евро, съобщиха от министерството на околната среда. По повод отбелязването на Световния ден на влажните зониевруари – 2 февруари, стартира покана на Фонда за действия за влажните зони за проектни идеи, свързани с темата за 2022 г. „Влажните зони за хората и природата“.
Секретариатът на Рамсарската конвенция приканва физически лица, обществени организации и социални предприятия от цял свят да представят предложения за малки проекти или инициативи, които имат за цел да допринесат за опазване, възстановяване или подобряване на управлението на влажните зони. Спечелилата проектна идея или инициатива ще получи безвъзмездна помощ от 10 000 евро, предоставена от „Данон“.
Всеки на възраст 18 и повече години може да кандидатства за безвъзмездната помощ самостоятелно като физическо лице или като част от обществена организация и социално предприятие.
Заявленията за кандидатстване за грант ‘2022 г. са отворени на уеб-адрес https://www.worldwetlandsday.org/grant до 2 март 2022 г. Победителят и тримата финалисти ще бъдат обявени на 22 март 2022 г. – Световен ден на водата.
Грант ‘2022 г. подкрепя идеи за текущи или планирани инициативи навсякъде по света, които могат да бъдат прилагани и в области със сходни характеристики. Допустимите идеи могат да включват:
• Техники за опазване, възстановяване и разумно ползване на екосистемите на влажните зони, включително техните ресурси;
• Усилия или ангажираност на общността за кауза, която е от полза за влажните зони, например определяне като защитена зона или дейности за почистване на влажни зони и др.;
• Инициативи за подкрепа при създаването на алтернативен поминък за намаляване на натиска върху влажните зони;
• Инициативи или действия, които ще доведат до дългосрочна защита и опазване на влажните зони;
• Изследователски или научен проект за повишаване на знанията и разбирането за влажните зони.
Тази година за първи път Световният ден на влажните зони се отбелязва официално и под егидата на ООН – 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.