Истински маратон от заседания ще проведат общинските съветници край Дунав, научи Актуално Свищов. Заседанията на постоянните комисии към местния парламент стартират утре, 21 август и приключват на 29 август. Сбирките са в стаята с фатален номер и зала 1 на Общината.

Маратонът от заседания поставя в 13:00 часа ПК по ЗПКОНПИ. Час по-късно от е заседанието на ПК по Земеделие, гори, околна среда и води. От 15:00 часа утре заседават и съветниците от ПК по Приватизация и следприватизационен контрол. Край на първия ден поставя ПК по Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност, която заседава от 16 часа.

Във вторник 22, август от 14:30 часа е заседанието на ПК по Образование, култура и вероизповедания, а час по-късно ПК по Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм.

В четвъртък, 24 август заседават две комисии – от 14:00 часа – ПК по ТСУ и общински активи и от 15:00 часа ПК по Икономическо развитие, финанси и бюджет.

Маратонът продължава в понеделник 28, август с поредица съвместни заседания с цел разглеждане на проекта на Бюджет 2023 на община Свищов. От 14:00 часа съвместно заседание в зала 1 на Общината заседават членовете на три комисии – ПК по Приватизация и следприватизационен контрол, ПК по Земеделие, гори, околна среда и води и ПК по ЗПКОНПИ

Час по-късно съвместната сбирка на ПК по Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност, ПК по Образование, култура и вероизповедания и ПК по Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм.

Край на общинските заседания слага съвместното заседание във вторник – 29 август в 14:00 часа, когато заседават съветниците от ПК по ТСУ и общински активи и ПК по Икономическо развитие, финанси и бюджет.

Редовното заседание за август на градските първенци е на 31 август.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.