Двама членове от ОбС-Свищов, известен като Принципната тлака, пропуснали срока по член 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПККОНПИ), видя Актуално Свищов на сайта на КПКОНПИ.
Съветник Ивайло Атанасов декларира трудови доходи в размер на 6205 лева.
Съветник Калин Костов декларира налични 31 523 лева – като произход на средствата е посочил „по Таблица 12 – ръчно”. С такъв произход е и влог в размер на 68 001 лева. От трудови доходи съветникът декларира 19 365 лева, 12 077 лева от трудови правоотношения, извън тези от заеманата длъжност и 29 830 лева от друга стопанска дейност.
Още по темата: Днес КПКОНПИ публикува ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА КМЕТА И НЕГОВИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ и ТЕЗИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБС-СВИЩОВ.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.