Работа в екип, постигане на поставените цели, по-добра физическа активност и самодисциплина – това са част от уменията, които развива сред младежите Международната награда на херцога на Единбург. Това е програма за неформално образование, личностно развитие и постижения. Насочена е към млади хора от 14 до 24 години, разказва БНР.

„Усъвършенствах своите умения, подобрих се като човек“ – казва Ива Ламбрева от Свищов, участник в Международната награда на Херцога на Единбург и носител на Златно отличие. Програмата ѝ помогнала да подобри самодисциплината си: „Моят ментор това ми казваше: „Бъди навреме. Винаги трябва да си навреме“. Помагах на възрастни хора, разхождах кучета и съм много доволна от това, което постигнах за тези три години“.

С повече от 60-годишен международен опит в мотивирането на млади хора, програмата ги стимулира за мечтаят. Младежите си поставят цели в четири направления: развиване на умения, физическа активност, доброволчество и приключения сред природата. Антон Антонов от Свищов е сред носителите на Златно отличие на международната награда. Помагал на възрастни хора и бил доброволец в църква: „Предимно помагах за вероучението на децата, за игрите“.

Ива и Антон казват, че има нужда от доброволци:

Антон заяви: „Доброволци винаги трябват. По този начин показваме, че все още има добри хора“.

Ива допълни: „Защото ако ние сме безучастни, няма как да разчитаме на институциите да помогнат“.