В състава на новото служебно правителство, назначено с указ на президента Румен Радев, има двама министри и трима зам.-министри, които са възпитаници на СА „Димитър А. Ценов“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище.

Това са Ивайло Иванов – министър на труда и социалната политика, Георги Тахов – министър на земеделието и храните, Стефан Белчев – зам.-министър на финансите, Павлин Петров – зам.-министър на туризма и Добромира Карева – зам.-министър на здравеопазването.

Ивайло Иванов завършва Стопанска академия „Димитър Ценов“ през 1993 г. с магистърска степен по финанси. През 2008 г. придобива ОКС „магистър“ по право в ЮЗУ „Неофит Рилски“. До септември 2009 г. е заместник-изпълнителен директор, а след това е назначен за изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. От юни 2016 г. до септември 2017 г. е заместник-министър на труда и социалната политика. Има дългогодишен професионален опит и в сферата на застраховането. Между септември 2017 г. и април 2024 г. е управител на Националния осигурителен институт.

Георги Тахов има докторска степен от Свищовското висше училище, присъдена му по докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“. В Стопанската академия той придобива и ОКС „магистър“ по „Счетоводство и контрол“. Притежава също така магистърски степени по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и по стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред от Академията на МВР. Специализирал е икономика и управление на промишлеността в Германия. Работил е на управленски позиции в системата Националната агенция за приходите. Бил е изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА.

Стефан Белчев притежава магистърска степен от СА „Д. А. Ценов. Има също така придобита научна степен „доктор по икономика“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“. За периода 2006-2021 г. последователно е бил директор на дирекция „Вътрешен одит“ и дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите. От средата на 2021 г. до февруари 2024 г. е директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, а след това е директор на дирекция „Контрол върху капиталовите инвестиции“ във финансовото министерство.

Павлин Петров е бил съпредседател на Българската асоциация на заведенията. Има дългогодишен опит в сферата на ресторантьорския бранш. В Свищовската академия е завършил МП „Икономика и мениджмънт на туризма”.

Добромира Карева има магистърска степен по финансов мениджмънт от СА „Д. А. Ценов”. Притежава и бакалавърска степен по стопанско управление с професионална квалификация „мениджър“. Има дългогодишен опит в сферата на производството и търговията с лекарствени продукти. Занимавала се е с консултантска дейност по органична и неорганична фармацевтична химия.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.