Дунавско дело ЕООД – издател на едноименния седмичен вестник, е трета поредна година на загуба, научи Актуално Свищов.

Равносметката е на база годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 година. Документът предстои да бъде обсъден в комисиите на местния парламент. След това трябва да влезе и в пленарната зала, където окончателно ще се произнесат местните нотабили. В предложението на кмета Генчев до съветниците е записано: „Видно от представените финансови документи, за отчетната 2022 г. „Дунавско дело“ ЕООД реализира финансов резултат „загуба“ в размер на 2 950,03 лв. (две хиляди деветстотин и петдесет лева, три стотинки).

Актуално Свищов припомня, че вестникът приключи със загуба над 2 220 хиляди лева и предходната финансова 2021 година.