Дунавски залез видян от Дамян Петков, преди да бъде изяден от дунавските комари…