„Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД приключва финансовата 2021 година с разходи в размер на 240 хиляди лева, научи Актуално Свищов.
„През годината са осъществени предимно организационни мероприятия по труктуриране на дружеството и определяне приоритетите му. Не са отчетени приходи от дейността на дружеството. По тази причина в Доклада за дейността на дружеството не са отразени показателите за финансовото състояние”, пише в Годишния доклад на технопарка за 2021 година. Документът е внесен за разглеждане в местния парламент край Дунав – първо ще се гледа в комисии, а след това и в пленарна зала.
Похарчените пари са от община Свищов и са за увеличаване на капитала и за покриване плащания за предстоящи разходи по технически мероприятия по имота.
Данък сгради платен от дружеството е 20 хиляди лева, такса смет 9 хиляди, а разходите за одит – 4 хиляди лева. През визирания период няма назначен персонал по трудови договори и по тази причина не са плащани заплати.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.