„Русенските делови среди и добивът на живото сребърно богатство на България – рибата“ е най-интересното заглавие в брой 11 на вестник „Дунавска зора“. От материала, който е отпечатан на две страници – 4-та и 5-та става ясно, че през 1910 година в Свищов се провежда първият рибарски събор. Никой дотогава у нас не се занимава с рибовъдство и рибарство.
Иначе водещият материал на изданието, което се печата под егидата на негово величество читателя е за протеста на зърнопроизводителите, който започна в понеделник. „Земеделски производители излязоха с трактори на протест“ е заглавието, а материалът продължава и на осма страница.
Акцент в последния брой е, че започна работата за подготовката на Общинската стратегия за развитие на туризма.