Доц. Юлия Николова, почетен гражданин на Свищов и изследовател на Българското Възраждане, издаде книга, посветена на 160-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов. Това съобщи пред Актуално Свищов Таня Ликова, главен експерт „Култура“ в Общината.
„Бащи и синове – една клонка от Шишмановия род“ е заглавието на книгата, която се финансира от община Свищов.
Официалното представяне ще бъде следващия месец. Преди дни за Актуално Свищов Росен Маринов, ръководител на Дирекция „Култура и историческо наследство“, коментира че „на 22 юни се навършват 160 години от рождението на проф. Иван Шишманов. По този повод има Национален инициативен комитет, който готви мероприятия в цялата страна. Ние като родното място на професора ще отбележим рождението му с поредица от събития“.
Актуално Свищов припомня: Доц. д-р Юлия Николова е удостоена със званието „Почетен гражданин на град Свищов“ с Решение 855/ 21.12.2006 г. на ОбС Свищов, протокол 74.
Родена е на 10 март 1941 г. в град Плевен. Завършва основно и средно образование в град Свищов през 1959 г. Висше – през 1964 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Филологически факултет, специалност “Българска филология”.
От 1973 г. до пенсионирането си е преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Защитена докторантура през 1983 г. на тема “Баснята в българската възрожденска литература (фолклорна, долитературна и литературна басня)“.
Научна степен: доктор – от 10.ІІ.1984 г.
Научно звание: доцент – от 5.ХІ.1987 г.
Чете лекции и е подготвила учебни програми по:
– българска възрожденска литература;
– български фолклор;
– културна антропология с български фолклор;
– литература и антропология (върху материал от българската възрожденска литература и култура) – за магистърски програми в Пловдивския университет през учебната 2002/2003 г. и в Софийския университет (уч. 2003/2004 г.).
Изследовател на миналото на Свищов.