Доц. д-р Марин Маринов, финансов директор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, е единственият кандидат за ректор на Свищовското висше училище за новия управленски мандат 2024 – 2028 година. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Академията. Неговата кандидатура бе издигната от настоящия ректор на Академията – проф. д-р Марияна Божинова, на проведеното на 06.03.2024 г. Общо събрание на СА „Д. А. Ценов”.

Представяйки мотивите за направената номинация, проф. Божинова припомни, че за успешното приключване на нейния управленски мандат, чиято основна задача в началото бе финансовото стабилизиране на Академията, съществен принос има именно финансовият директор. „Доц. Маринов беше много активен, в качеството му на финансов директор, и в увеличаването на приходите за Академията от договори за наеми и привличането на нови студенти. Освен това, по време на заседанията на ректорските съвети, аз го открих като човек с бърза мисъл и градивни предложения не само във финансовата страна на управлението. Той е диалогичен, коректен, справедлив. Смятам, че ще продължи положените основи през предходния мандат – сега ние сме финансово стабилни, имаме постигнати много успехи и задачата на следващия ректор е да надгражда. Смятам, че трябва да има приемственост и имено тази приемственост води до устойчивост на резултати. Вярвам, че доц. д-р Марин Маринов ще работи за запазване на добрия климат в Академията, за защита интересите на Стопанската академия и за нейното добро бъдеще”, заяви настоящият ректор, проф. Божинова.

С направените изказвания, членове на Общото събрание подкрепиха предложението на проф. Божинова и одобриха номинацията на доц. Маринов като изтъкнаха, че той е човек, който има визията, компетентността и желанието да работи за доброто бъдеще на Академията, умее да работи в екип, да мотивира и да намира съмишленици в идеите и целите, които си поставя за доброто на Свищовската Алма матер, ползва се с доверието на много хора в и извън СА „Д. А. Ценов”.

Доц. Маринов благодари за номинирането му за ректор и споделените от колегите му мнения. Той заяви, че ще има приемственост и диалог, но подчерта, че предизвикателствата и проблемите могат да бъдат решени само ако всички са заедно и гледат в една посока, за да се надграждат постигнатите резултати.

В рамките на проведеното заседание бяха избрани председател и зам.-председател на Общото събрание и 5-членен Контролен съвет за новия мандатен период. За председател бе преизбран проф. д-р Красимир Шишманов, който два пъти е бил и зам.-председател. Той благодари за доверието, което за пореден път му бе гласувано от членовете на Общото събрание. Зам.-председател стана доц. д-р Пламен Петков. Председател на Контролния съвет ще бъде доц. д-р Петранка Мидова, а неин заместник – проф. д.н. Божидар Божинов. Преди да бъде избрано новото ръководство на Общото събрание, заседанието бе водено от доайена на управленския орган – доц. д-р Людмил Несторов.

Заседанието на Общото събрание на СА „Д. А. Ценов”, на което ще бъде избран новия ректор на Свищовската академия, ще се проведе на 18.03.2024 г.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.