Отделни домакинства в Свищов и населените места в общината продължават да са без електричество. Това съобщи за Актуално Свищов инж. Стефан Димитров, ръководител на общинската дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота“.

Причината е прекъснати електропроводи на трудно достъпни места. Така в Александрово няколко къщи продължават да са без ток, защото един от трафопостовете е извън строя. Аналогично е положението в Козловец, където няколко домакинства също нямат ток. Електричество няма и в отделни места в Свищов, и други населени места.

Служители на енергийното дружество продължават работата си на терен за възстановяване на електроподаването към всички домакинства на територията на община Свищов.