Членовете на доброволното формирование в Ценово ще получат безвъзмездно дърва за огрев, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Това е единственият стимул, който е предвиден за младите мъже, участвали в гасене на пожари и в предотвратяване на последици от природни бедствия и аварии. По думите на началника на Районната противопожарна служба в Бяла инсп. Свилен Рачев отрядът от Ценово е един от най-добрите в Русенска област.
Само през тази година доброволците са участвали в гасенето на девет пожара и преодоляването на последиците от две критични ситуации. „Спокойно може да се каже, че формированието е в постоянна готовност. В сравнение с миналата година запалванията на територията на общината са с шест по-малко. В борбата с огнената стихия се включваме заедно с професионалните огнеборци. Членове на формированията разчистваха паднали дървета по общинската пътна мрежа, оказваха помощ на закъсали автомобили през зимата и наблюдаваха нивото на река Янтра при обилни валежи“, сподели ръководителят на доброволното формирование Митко Макавеев.
Направеното предложение за стимулиране на доброволците от кмета на община Ценово д-р Петър Петров бе гласувано единодушно от местните парламентаристи. Според докладната записка, участвалите в повече от половината спасителни акции ще получат по пет кубически метра дърва за огрев, а останалите – по три. Независимо че във формированието трябва да се включени 10 доброволци, в момента активните членове са осем. Ръководителят на отряда сподели , че в скоро време ще се привлекат нови доброволци о формированието ще бъде напълно комплектовано.
Ценовските доброволци са добре обучени за действия в различни екстремни условия. Те разполагат с три специализирани автомобила. Пожарната е снабдена с допълнителна водоноска. По проект за трансгранично сътрудничество е закупена специализирана машина за почистване и поддържане на общинската пътна мрежа. За провеждане на спасителни операции доброволците разполагат и с високопроходим автомобил. Членовете на отряда са оборудвани с необходимата екипировка. Доброволците участваха и в съвместни учения с пожарникари от Бяла както и със спасителните формирования от румънските общини Гряка и Хотареле.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.