85% от площите са реколтирани, а общото количество на прибраната продукция до момента е близо 35 000 т. Стопаните отчитат ръст в добивите, пише вестник Борба.

Средното количество ожънатото от дка възлиза на 622 кг. За миналата година средният добив е бил 560 кг.

Най-добри резултати по отношение на ечемика са регистрирани в община Павликени – 789 кг/дка. Следват общините Велико Търново – 671 кг/дка, Полски Тръмбеш – 600 кг/дка, Свищов – 546 кг/дка, Стражица – 510 кг/дка, Горна Оряховица – 430 кг/дка, Сухиндол – 450 кг/дка, Златарица – 390 кг/дка, Лясковец – 340 кг/дка. Статистика за община Елена липсва, тъй като жътвата там още не е достигнала разгара си.
Положителни са данните и за пшеницата в региона.

На територията на областта площите, засети със зърно, са 66 273 ха. Увеличението спрямо миналогодишната стопанска година е с близо 5000 ха. До момента е прибрана реколтата от 20 на 100 от нивите, което се равнява на 12 323 ха. Средният добив е 588 кг/дка, но прогнозата е на места да превиши 700 кг/дка и така да подобри миналогодишния, който бе 628 кг/дка.

По традиция първенец в производството на пшеница в областта е община Павликени с 660 кг/дка. След нея се нареждат общините Велико Търново – 606 кг/дка, Горна Оряховица 569 – кг/дка, Полски Тръмбеш и Сухиндол – 550 кг/дка, Свищов и Стражица – 520 кг/дка, Лясковец – 476 кг/дка, Златарица – 375 кг/дка.