Община Свищов информира всички заинтересовани граждани, че процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез община Свищов. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.
За улеснение на сдруженията, на сайта на ОБЩИНА СВИЩОВ, РАЗДЕЛ „ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ“, Секция „Документация за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост – https://svishtov.bg/dokumentatsia-za-kandidatstvane-po-protsedura-podkrepa-za-ustoychivo-energiyno-obnovyavane-na-zhilishtnia-sgraden-fond-etap са публикувани Насоките за кандидатстване по процедурата, образци на документи за създаване на сдружение, регистрация и пререгистрация на сдружение, както и вземане на решение за кандидатстване на сградата по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.
Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции следва да приключи на 31.05.2023 г.