Общинските съветници на Свищов провеждат последното си редовно заседание за годината дни преди Рождество.

Водеща точка в проекта за дневен ред е приемане на такса битови отпадъци за 2024 година. Очаква се налогът да бъде увеличен, както и план-сметката за дейност чистота с 25%.

Заседанието се провежда на 21 декември, четвъртък от 14 часа в зала 1 на Цанко Церковски 2.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.