Абсолвентите от Випуск ’2021, придобилите ОКС „бакалавър” по специалности към факултетите „Мениджмънт и маркетинг” и „Финанси” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” получиха своите дипломи на тържествена церемония. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на свищовската Алма матер. В аулата на Свищовското висше училище дипломантите приветства доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”. От името на ректора – проф. д-р Марияна Божинова и от името на академичното ръководство, доц. Ерусалимов им пожела здраве и успешна реализация в желаната кариера.
Той увери абсолвентите, че дипломата, която получават от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е ключ, с който могат да отключат много врати и трябва да го използват по предназначение. Зам.-ректорът призова дипломантите да продължат своето обучение в родната Алма Матер и в магистърска степен: „Инвестицията в образованието е най-доброто нещо, което може да направите за себе си, а знанията и уменията, които придобивате са най-ценния актив, който някога ще притежавате”. Приветствени слова поднесоха и деканите на двата факултета – проф. д-р Маргарита Богданова (ММ) и проф. д-р Андрей Захариев (Финанси).
В рамките на церемонията се проведе традиционният ритуалът по полагане на Галилеевата клетва. Свищовската академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта-Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва (подобна на Хипократовата) – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света.
Ритуалът по полагане на клетвата изпълни проф. Богданова, а дипломантите от Випуск ’2021 към факултет „Мениджмънт и маркетинг” и факултет „Финанси” тържествено обещаха: да пазят името на Стопанска академия „Д. А. Ценов”; да защитят достойно професионалната си подготовка; да използват научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействат за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждават в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верни на своя народ, да допринасят с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъдат достойни граждани на Отечеството си. След полагане на клетвата, в чест на абсолвентите прозвуча „Многая лета”.
В приветствието си деканът на факултет „Финанси” подчерта, че от създаването си през 1936 г. до днес Свищовското висше училище е ковачница на кадри, част от които са заемали високи ръководни постове на държавно ниво. Като поредно доказателство за това, проф. Захариев връчи дипломата на Орлин Япраков, зам.-министър на икономиката в последното служебно правителство, защитил в Стопанската академия образователна и научна степен „доктор”.
Облечени с академични тоги и барети, в присъствието на своите родители и приятели, дипломи за ОКС „бакалавър” получиха завършилите следните специалности: Управление на проекти; Публична администрация; Бизнес информатика; Маркетинг; Международни икономически отношения; Стопанско управление; Финанси; Застраховане и социално дело; Макроикономика. Приветствия към тях поднесоха ръководители и представители на съответните катедри, които връчиха дипломите на своите абсолвенти.
С пълно отличие – среден успех от годините на следване 6,00 и оценка от държавния изпит 6,00 се дипломираха Люсиен Богданов от спец. „Бизнес информатика”, Габриела Иванова и Изабела Илиева от спец. „Финанси”. С отличен успех (над 5.50) завършиха 34 бакалаври от двата факултета.
Церемонията по дипломиране на придобилите ОКС „бакалавър” по специалности към факултетите „Мениджмънт и маркетинг” и „Финанси” от Випуск ’2021 завърши с традиционното ритуално хвърляне на баретите и тържествена обща снимка пред сградата на ректората на Свищовското висше училище.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.