Уъркшоп на тема: „Дигитални иновации в туризма” се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Това съобщиха от пресцентъра на Висшето училище. Събитието, което бе организирано присъствено в заседателна зала „Ректорат” и чрез платформата BigBlueButton, бе част от планираните дейности от научноизследователски проект „Повишаване конкурентоспособността на туристическия сектор в България чрез внедряване на иновации”. Ръководител на проекта е проф. д-р Марияна Божинова, а членове се преподаватели, докторанти и студенти към катедра „Икономика и управление на туризма”.

В уъркшопа се включиха 48 участника, сред които преподаватели, докторанти, студенти от специалност „Икономика на туризма” и ученици, обучаващи се в специалност „Организация на туризма и свободното време” и „Електронна търговия”, от партниращата на Академията ПДТГ „Д. Хадживасилев”.

Ръководителят на проекта откри уъркшопа и представи екипа, целта, задачите и планираните дейности на научния проект. Проф. Божинова запозна участниците с постигнатите резултати през първата година на изпълнение на проекта, изследващ въздействието, което иновациите оказват върху повишаване конкурентоспособността на българския туристически сектор. Като част от планираните дейности за популяризиране на постигнатите резултати е и проведения уъркшоп.

В рамките на обучението доц. д-р Любка Илиева изясни пред участниците същността и спецификата на иновациите в туристическия сектор. Разгледани бяха основните видове иновации и конкретни примери с приложението им в туристическия сектор. В последвалата дискусия активно се включиха присъстващите ученици, студенти и докторанти, които приложиха ефективно усвоените знания. Всички обучаеми получиха сертификат за участие.

За участниците в уъркшопа от Търговската гимназия бе организирано и посещение на Академичния музей с беседа за живота и делото на Дарителя Димитър Ценов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.