Детските градини и техните филиали на територията на община Свищов няма да работят на 29 и 30 декември. Това става ясно от заповед на кмета на Общината, публикувана на общинския сайт.
„На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, по предложение на директорите на детските градини и поради малкия брой деца посещаващи детските заведения между коледно-новогодишните празници
НАРЕЖДАМ:
Дните от 29.12.2022 г. до 30.12.2022 г. включително да бъде преустановена работата с деца в детските градини и прилежащите им групи на територията на община Свищов.
Копие от заповедта да се връчи на директорите на детските градини за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Свищов и на отдел „Образование“ и да се постави на видно място в детските градини.
Съгласувал: /П/
Анелия Димитрова – Зам.-кмет УЕПО
Д-р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ“

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.