ДГ „Чиполино“ се сдоби с вътрешна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Благодарение на одобрен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ – Модул 5, детска градина „Чиполино“, вече разполага с вътрешна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата.
Обучението по бeзопасност на движението по пътищата е вид социално учене, част от гражданското образование, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнение и тренировки.
„Да научим децата на правилно поведение на пътя е една от важните задачи за нас, затова осъществяваме разнообразни дейности в различните възрастови групи.“, споделя екипът на ДГ „Чиполино“.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.