По инициатива на Центъра за обществена подкрепа в Ценово се проведе първото от поредицата превантивно-обучителни мероприятия с възпитателна цел, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Идеята беше подкрепена и от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Участниците в срещата са потребители на социалната услуга. Децата имаха възможност да се запознаят с проблемите на агресивното поведение, научиха за видовете престъпления и за противоправните деяния. Поставените въпроси бяха разяснени на достъпен език от Диана Шаханова – инспектор „Детска педагогическа стая“ към ОД на МВР. По време на разговора сериозно внимание беше отделено и на въпросите за домашното насилие, агресивното поведение в училище и възпитанието на подрастващите. С много емоции беше съпроводено провеждането на ролевата игра. Момчетата и момичетата влязоха в ролята на полицаи. Те облякоха светлоотразителни жилетки и със стоп палка спираха за проверка на документите водачи на автомобили.
„Срещата беше изключително полезна за децата. Те бяха не само слушатели, но активно се включиха в разискването на въпросите. Надявам се, в следващите срещи специалисти да внесат повече информация за видовете агресия и за емоционалния тормоз“, сподели ръководителят на центъра Петя Колева.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.