640 килограма пластмасови бутилки и кенчета бяха предадени на регионалното депо за битови отпадъци в Бяла. Това е крайният резултат от акцията „Екопобедител“, която се проведе в детските градини и училищата в община Ценово, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Това е първата по рода си мащабна екологична инициатива на общинската администрация, която ангажира масово подрастващите. „По този начин децата се научават и изграждат навици да събират разделно отпадъците. От друга страна, те стават активни участници в опазването на природата. В състезанието се включиха не само малчуганите, но и техните родители“, съобщи специалистът по екология в общинската администрация Рейхан Кямилова. От общинската администрация раздадоха на желаещите предварително торби за смет и осигуриха по график извозването на пълните чували.
В продължение на два дни отпадъците бяха предадени за директно рециклиране. Разделното събиране на боклуци ще се превърне в перманентна акция на територията на общината. Инициативата получи цялостна подкрепа и от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни като осигури наградния фонд. Най-много отпадъци успяха да предадат Румяна Тошева от Караманово, Димитър Димитров от Долна Студена, Найден Йорданов от Ценово и Миглена Венциславова от Новград. Ръководството на Община Ценово поощри победителите с награди, а малчуганите от детските градини получиха пълни чували с подаръци.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.