В световния ден на танца -29 април децата от 3-та група „Звездички“ при ДГ „Васил Левски“, заедно със своите учители – Анна Иванова и Десислава Димитрова, подариха на родителите „Пролетна въртележка“. С песни, стихове и танци, те пренесоха всички в безкрая на българския фолклор. Децата пресъздадоха с изпълненията си традициите и обичаите на българските пролетните празници. Пролетните обичаи лазаруване, буенец, кумичене, гергьовското напяване на пръстени, Ладино хоро, се свързват с очакванията на младите за щастлив семеен живот. Те бяха представени от момичетата в групата, а момчетата пресъздадоха Тодорова неделя – Тодоровден, Кукери – Кукеровден, Великден и Гергьовден.
Пролетните празници са съсредоточени около пролетното равноденствие. Обичаите и обредите, изпълнявани през пролетта, трябва да осигурят благоприятно за посевите време и добра реколта. В края на периода са обичаите за измолване на дъжд Пеперуда и Герман.
Познаването и спазването на традициите безусловно подсилва усещането за принадлежност към общност на различни равнища – народ, регион, семейство. Изграждането на националната културна идентичност на подрастващите българчета в условията на засилени тенденции към глобализация, изисква търсенето на нови и адекватни за съвременните социокултурни проучвания, методи и подходи.
Родителите изказват своите благодарности към учителите г-жа Анна Иванова и г-жа Десислава Димитрова за труда, търпението и създадената прекрасна среда за учене и възпитание на децата им!
Биляна БОРИСОВА

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.