Чудесен празник в навечерието на 22 септември се състоя в ККП „Щастливеца“, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
По покана на ККП „Щастливеца“, зам.-кметът на община Свищов д-р Анелия Димитрова изнесе историческа беседа пред членовете на пенсионерския клуб на тема „22 септември – Ден на българската Независимост“. По нейна инициатива, заедно с децата, ръководството и екипа на ДГ „Радост“ беше направена изненада на възрастните хора, която те не очакваха, но разтопи сърцата им. Малчуганите от група „Детелини“ изнесоха вълнуващо представление, включващо историческа интерпретация на прочитането на манифеста от цар Фердинанд І за обявяване на Независимостта на българския народ, и изпълнение на родолюбиви песни и стихове, които трогнаха всички присъстващи.
От името на общинското ръководство г-жа Димитрова благодари на председателя на ККП „Щастливеца“ Мария Радулова за чудесното мероприятие, и на директора на ДГ „Радост“ Силвия Иванова за ентусиазма, с който се включиха в този своеобразен празник – пример за приемственост и съхраняване на българската историческа памет жива. Като жест на внимание тя поднесе подарък на децата, за чудесното им представяне, а на членовете на пенсионерския клуб – избрани книги, част от съкровищницата на българската литература.