Демографски срив и нерешени проблеми през последните 20 години закриха училището в Ореш, което има над 150 годишна история. Това стана ясно днес по време на извънредното заседание на ОбС-Свищов, проследи Актуално Свищов.

С 18 гласа за, пет – против и двама – въздържал се ОбС-Свищов прие ОУ „Христо Ботев“ в Ореш да бъде закрито. Решението бе взето след близо два часа дебат. Дебат, който бе смислен, първи подобен за настоящия мандат на градския парламент, и в него се чуха изключително много доводи. Лошо впечатление направи репликирането на почти всяко изказване, което бе за запазване на школото от страна председателя на местния парламент.

По време на заседанието стана ясно, че в училището със 152-годишна история от години се преподава само в маломерни и слети паралелки с деца на различна възраст, което затруднява тяхното обучение. Освен това броят на учениците, започващи първи клас, е прекалено малък за образуване на паралелка.

Кметът Генчев заяви, че има общо 16 деца за новата учебна година, които нормативно и законово по никакъв начин не могат да образуват паралелки. Той посочи, че броят на учителите и персонала в училището също е недостатъчен, а материалната база е на ниско ниво. Това пък е резултат, че през последните 20 години много проблеми са били игнорирани и не са решавали. Кметът бе категоричен, че на персонала – петима педагози, двама непедагогически и счетоводител ще бъде осигурена работа.

Градоначалникът заяви, че средствата за работните заплати на преподавателите и служителите не могат да се изплатят в срок. Възнагражденията от държавната делегирана дейност не достигат, общината може да помогне с финансиране, но само за материална издръжка, каза кметът. За 2025 г. са необходими допълнителни средства в размер на 150 хил. лв. за заплати, които Общината няма как да осигури, допълни той.

По думите му ще бъде осигурен транспорт и придружител за децата, които ще се обучават в града. Генчев поясни, че СУ „Цветан Радославов“ става приемно училище само на документацията на ОУ “Христо Ботев”. Децата и техните родители от Ореш решават къде да учат.

По време на дебата стана ясно, че няма проблем за съществуването на детската градина в Ореш.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.