5 служители на фирмата за криптовалути Nexo са направили дарения за партия „Да, България“ през 2022 г. Това съобщиха от самата партия в позиция, изпратена от пресцентъра на ДБ до Актуално Свищов. Общата сума на даренията е около 400 000 лв.
От партията подчертават, че всички дарения са публични и са декларирани пред Сметната палата, което може да се види и на сайта на институцията.
„Във връзка с въпросите, свързани с дарители на ПП “Движение Да България”, можем да съобщим следното: след направената от нас вътрешна проверкаq сред списъка с нашите дарители и въз основа на публично достъпни данни установихме, че за 15 лица може да се установят данни, че са служители на Nexo“, посочват от „Да, България“.
„Да, България“ припомнят, че партиите не могат да събират данни за служебното правоотношение на своите дарители, но уточняват, че част от тези дарители са техни членове, учредители и активисти. Общо дарените суми от тези лица са в размер на:
• 199 999 лв. за 2021 г.
• 199 993 лв. за 2022 г.
Ето какво още пишат от партията:
„Във връзка с появили се в медиите твърдения, че тези дарения представляват 90% от всички дарения, уточняваме следното. През календарната 2021 г. броят на даренията, постъпили по всички сметки с титуляр ПП „Движение Да, България“ са 3167 на обща стойност 2 690 870.70 лв.
Това включва както банкови сметки на местни организации, така и други финансови инструменти (PayPal, ePay, Stripe), включително дарения в брой и такива, постъпили по нарочните банкови сметки, създадени за съответните предизборни кампании на Коалиция „Демократична България – Обединение“ за парламентарните избори, проведени на 4 април 2021 г.,
11 юли 2021 г. и 14 ноември 2021 г., където ПП „Движение Да България“, като юридическо лице, е титуляр. През 2021 г. са постъпили 10 дарения от юридически лица на стойност 35 260 лв., като всички дарения, постъпили след влизането в сила на 27.04.2021 г. на забраната за получаване на дарения от юридически лица са възстановени в пълен размер.
• През календарната 2022 г. броят на даренията, постъпили по всички сметки с титуляр ПП “Движение Да България“ са 1273 на обща стойност 1 111 788.62 лв.
През посочение период бяха проведени безпрецедентни 4 предизборни кампании за парламентарни избори. Горепосочените суми са похарчени изцяло за финансиране на тези кампании и всеки разход е надлежно и документално отчетен съгласно изискването на закона.
Общо за двете години въпросните дарения представляват 10.52% от всички привлечени средства за кампаниите. Всички тези дарения са публични. Спазени са стриктно изискванията на закона – средствата са дарени от физически лица по банков път, като са предоставени изискуемите декларации за произход на средства.
Информацията за даренията е достъпна на сайта на Сметната палата от месеци, защото всяко едно дарение за предизборна кампания се обявява в седемдневен срок от неговото получаване. Контролната комисия на ПП Движение „Да, България“ е сезирана да оцени всички факти и обстоятелства, свързани с горепосочените дарения, с оглед тяхната законосъобразност и и съответствие с устава и принципите на ПП “Движение Да България“.
Партията ще подкрепи предложението да се създаде временна парламентарна комисия по казуса и ще предложи решения за подобряване на правилата за публичното финансиране и отчетност на политическите партии.
„Ще продължаваме да се финансираме прозрачно и да търсим подкрепата на всеки един човек. За нас всяко дарение – и това от 2 лв., и това от десетки хиляди е безценно, защото така можем да достигнем до нашите избиратели. Всеки лев в кампанията влагаме, за да разпространяваме нашите идеи“, допълват от „Да, България“.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.