Две населени места от община Свищов ще се радват на нова ВиК инфраструктура, благодарение на активната работа до последния ден на кмета Генчо Генчев, съобщиха от пресцентъра на Общината. Водната криза в свищовските села, породена от силно амортизиралата водопроводна мрежа е сериозен проблем за населението в общината, за който общинското ръководство положи неимоверни усилия и намери път за решаването му. Благодарение на договорените и подписани две споразумения с МРРБ, са осигурени средства в размер на 700 000 лева за селата Горна Студена и Червена, които ще бъдат следващите населени места, в които ще бъдат предприети интервенции, с които ще допринесе за справяне на проблема с безводието.

За село Горна Студена предстои да бъде реализиран проект „Аварийно – възстановителни работи за реконструкция на напорен водопровод с. Горна Студена, община Свищов“ в размер на 374 000 лева. Досега действащият напорен водопровод на селото е изграден от азбесто-циментови тръби, а вследствие на дългата експлоатация той е силно амортизиран с чести аварии и над 52 % загуби на вода за питейно-битови нужди. След реконструкцията на напорния водопровод на с. Горна Студена, в т.ч. и необходимите съоръжения (разпределителни и събирателни шахти, шахти изпускатели, въздушници, спирателни кранове и др.), ще се минимизират загубите на вода при довеждането на добиваната питейна вода от водоизточниците до селото, както и ще се предотвратят честите аварии на старите азбесто-циментови водопроводи.

Същият положителен резултат се очаква и в село Червена, където предстои реализирането на обект: „Аварийно – възстановителни работи за реконструкция на напорен и хранителен водопровод с. Червена, община Свищов“, на обща стойност 320 000 лева. Действащите хранителен и напорен водопровод на с. Червена също са изградени от морално остарелите азбесто-циментови тръби 125 мм и 200 мм, а вследствие на честите аварии загубите на вода са съответно 85% на вода за питейно-битови нужди, подавана към селото на хранителен и 38 % на напорен водопровод.

В резултат на инвестицията, чиито общ размер е 700 000 лева, ще се осигури оптимално използване на водните ресурси и задоволяване на потребностите от вода за питейно-битови нужди на населението на двете села.

Припомняме, че аварии оставиха без вода тези и още две села в Свищовско през лятото, а критичната ситуация доведе до бедствено положение за над 3000 души в екстремните горещини.

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК