Предоставиха минералния извор с находище „Свищов“ на Общината. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на община Свищов.

Преди дни министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде Акт за изключителна държавна собственост № 1825/12.06.2024 г. на находище на минерална вода „Свищов“, гр. Свищов, с което минералният извор вече е официално узаконен.

След 4-годишни целенасочени усилия от страна на общинското ръководство за разкриване на находището, утвърждаване на качествената характеристика и експлоатационните му ресурси, както и неговото узаконяване, резултатите са на лице и на Общината е предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находището със сондажи № Р-1хг и № Р-4хг, намиращо се на територията на бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк в Свищов.

Актуването на минералния извор и предоставянето му на Общината за експлоатация дава възможност за реализирането на проект, които ще даде добавена стойност на Индустриалната зона, ще допринесе за развитието на балнеологията в града и пълноценното оползотворяване на минералната вода, като природен ресурс.

Актуално Свищов припомня:

58 литра в секунда е дебита на водата с температура 48 градуса. Отделно характеристиките на водата са много добри.

През ноември 2023 година стана известно, че инвеститор от Катар е изразил намерение да възстанови водо и балнолечението в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович”. Това обяви на първата си официална пресконференция кметът Генчо Генчев, който вчера встъпи в третия си мандат начело на Общината.

Разговорите между страните се водят от два месеца след първа среща, проведена в посолството на Катар. Към момента Общината е предоставила техническата документация на бившето отделение по водолечение в здравното заведение, уточни кметът Генчев.

Идеята на инвеститора е да изгради съоръжение от затворен цикъл – проявил е интерес и от ползване на два от четирите затворени етажи в болницата. В тях той има намерение да разкрие хотелска част, съобщи още градоначалникът.

Водата в болницата ще се доставя от разкрития наскоро минерален извор в района на бившето БКС. За целта Екодоверителния фонд е осигурил 700 хиляди лева за изграждането на съоръжението, което ще черпи минералната вода. Тя ще стига до Спортния комплекс на Академията и оттам до болницата.