Държавата осигури почти 100 хиляди лева за теренни археологически проучвания в Нове. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на културата.

Почти 52 хиляди лева получава за проучвания доц. Евгения Генчева от Националния археологически институт с музей при БАН и организатор и ръководител на българо-полската експедиция, проучваща римския град. За поредно лято тя продължава проучванията си на улицата около крепостната стена и на Школата на Първа кохорта.

Почти 46 хиляди лева отпуска държавата на д-р Марин Маринов от Исторически музей – Свищов. Той продължава продължава своите проучвания западно от западната порта на легионния лагер и на по-късния град, където има разположени сгради извън крепостните стени.

Очаква се доц. Генчева да започне работа в средата на август. Традиционно за последните години последен ще работи д-р Марин Маринов. Той ще започне проучвания в края на септември и ще приключи през октомври.

Сезонът започна на първи юли. Вече работи екипа на проф. Елена Кленина от Университета Адам Мицкевич – Познан. През август ще работят и хората на проф. Дичек и Агниешка Томас.