Русенци сигнализираха за системно замърсяване на река Дунав, съобщи БНТ. От един от канализационните колектори периодично се излива цветна вода с неясно съдържание. От близката фирма твърдят, че неведнъж са подавали сигнали до екоинспекцията.
Кой е замърсителят и дали става въпрос само за един, контролните органи тепърва ще установяват.
Валентин Топалов казва, че е риболовец и не му е безразлично, че река Дунав се замърсява. А цветните води тук се изливали от поне 3-4 години.
„Показах ви в кой колектор се изливат не само води, а и неизвестни субстанции, които са като в приказката или златни, или кафяви, или черни.“ – разказва Валентин Топалов.
Екипът на БНТ също видя цветните води, вливащи се в голямата европейска река. Въпреки това обаче няма открити нарушители.
„Идват, казват: Има някакъв източник на замърсяване, ако може да го откриете, да ни го кажете.“ – казва Валентин Топалов.
От Регионалната екоинспекция отговориха, че досега не са вземани проби, защото при тяхното идване замърсяването вече се е оттеглило.
„Тука старите служители, работници казват, че това е колекторът на ТЕЦ-Русе. Но кой се е заустил към ТЕЦ-Русе нямам никаква представа, защото от ТЕЦ-Русе такива замърсители няма как да дойдат.“ – смята Валентин Топалов.
От ТЕЦ-Русе потвърдиха, че колекторът е техен. Близо 20 предприятия обаче заустват отпадъчните си води в него. Според сключените договори, те трябва да ги пречистват преди това, но е възможно да има и нерегламентирано свързали се фирми.
Затова от ТЕЦ-Русе и от регионалната екоинспекция се ангажираха да направят съвместна проверка в Източната промишлена зона на града.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.