Управителният съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) – Модерните лидери в образованието, награди директора на СУ „Димитър Благоев“ Цветанка Кирова за „Директор на годината 2022“.
Критериите, по които СРСНПБ са я номинирали са доказано изпълнение на функциите, отговорностите, задълженията и резултатите от дейността на директора за периода до 2 календарни години – настоящата и предходната.
Наградата е за осигурена безопасна среда в училище, за организиране на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка; за прилагане на ефективни политики за постигане и поддържане на високи образователни резултати, в това число при ОРЕС; за повишаване доверието на общността към училищния екип и образователната система на регионално и национално ниво; за прилагане на ефективни модели за взаимодействие с родителите и превръщането им на партньори на институцията; за мотивиране на педагогическите специалисти да прилагат иновации в образователния процес.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.