С решение на Централната избирателна комисия от 10 август става ясно, че Свищов избира 29 общински съветници на Местни избори 2023, които ще се проведат на 29 октомври.

1. Общинската избирателна комисия в срок до 11 септември 2023 г. с решение определя броя мандати за общински съветници за съответната община, които следва да бъдат разпределени в изборите на 29 октомври 2023 г.
2. Броят на мандатите за общински съветници се определя в зависимост от броя на населението на общината към 4 август 2023 г. (датата на обнародване на указа на президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове). Населението на общината се определя въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации в съответната община, и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й. Броят на населението се установява със справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ.
3. Броят на мандатите се определя съгласно чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както следва:
3.1. при население на общината до 5000 души – 11 съветници;
3.2. при население на общината до 10 000 души – 13 съветници;
3.3. при население на общината до 20 000 души – 17 съветници;
3.4. при население на общината до 30 000 души – 21 съветници;
3.5. при население на общината до 50 000 души – 29 съветници;
3.6. при население на общината до 75 000 души – 33 съветници;
3.7. при население на общината до 100 000 души – 37 съветници;
3.8. при население на общината до 160 000 души – 41 съветници;
3.9. при население на общината над 160 000 души – 51 съветници;
3.10. за Столичната община – 61 съветници.

По актуалната справка на ГРАО към 15 юли населението на община Свищов е 33 307 души. В града живеят 28 323.