Ценни книги на Георги С. Раковски обогатиха фонда на библиотеката при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“, научи Актуално Свищов. Изданията са фототипни на позабравени творби на револиционера и писателя. Дарението е по повод 166-годишнината на читалището и е дело на сдружение “Ойрошпед“ и фондация „Бъдители“.
Дарението включва списание „Българска старина“, книгата „Ключ българскаго язика“, която поставя началото на българското езикознание. Третата книга – „Показалец“, обяснява бита и обичаите на българите. Последната книга е от Иван Тренев – „Раковски – 200 години безсмъртие“, която дава пояснение за всяка една книга на революционера и включва непознати факти за него.