Спекулация е твърдението за предстояща безразборна сеч в жилищен квартал “Дунав”. Това става ясно в позиция на Общината, изпратена до Актуално Свищов. От нея става ясно, че в квартала предстои и засаждането на 150 вида.

От Общината представиха цялостната концепция на проект „Зелена инфраструктура – квартал „Дунав“, която е екологично съобразна.

Уважаеми съграждани и живущи в обхвата на ж.к. „Дунав“,
Във връзка с реализирането на инвестиционен проект за реновиране на жк „Дунав“ в град Свищов, Ви уведомяваме, че според новите изисквания, част от дейностите, които предстои да се извършват в квартала са – идентифициране на всяко едно дърво и описване на вида и състоянието му. При старт на строително-монтажните дейности в квартала, ще се направи оглед на идентифицираните дървета и по преценка на специалисти и еколози ще се състави протокол, с който ще бъде преценено какво е състоянието на всяко едно дърво и дали е необходимо неговото премахване. Това е начинът всеки един проект в градска зона да се идентифицира с отделен номер и да се картотекира от ландшафтен архитект.

Към живущите в ж.к. „Дунав“ се обръщаме с апел да бъдат спокойни и да не обръщат внимание на спекулациите в публичното пространство, които целят да внушат, че ще предстои безразборно премахване на дървета и поголовна сеч в квартала.

Цялостната концепция на проекта е екологично съобразна, с цел подобряване на микроклимата и намаляване на шума. В техническия проект се предвижда да бъдат засадени над 150 вида дървесна и храстова растителност и да се увеличат зелените площи, заедно с паркоместата. Ще бъдат изградени нови алеи и цялостна вертикална планировка. С цел подобряване качеството на живота в квартала е предвидено да се изградят нови паркови зони, с кътове за отдих, детски и спортни площадки. Предстои също така да се подобри осветеността и да се изгради модерна система за сметосизхвърляне, и сметосъбиране.