Пет дни преди Коледа улицата, която е административен адрес на община Свищов е осветена от начало до край.

АктулноТО – видеоканалът на Актуално Свищов ще продължи да отразява новините от града на Щастливеца – такива, каквито са!

И нека бъде светлина.