Общинските съветници край Дунав изслушаха днес едно конско от своя председател по правопис и стил, научи Актуално Свищов.

Практическият практикум по правопис бе след края на редовното мартенско заседание. Тогава пръв сред равни помоли медии и представители на общинската администрация да напуснат пленарна зала, да уточни нещо с колегите.

Присъствали на закритата сбирка споделиха, че цел на обсъждането е как да се формулират питанията към кмета на Общината. По думите на общинския шеф те били пълни с правописни и стилови грешки.

Съветник София Вергилова предложила на колегите да се изготви шаблон, който съветниците да ползват. И по този начин да не се стига до подобни ситуации.

Вместо коментар: Новините от града на Щастливеца – такива, каквито са!, препоръчва на председателя на градския парламент да осигури, ако на всеки съветник, то поне на група по едно копие от Официален правописен речник на българския език, издание на Българска академия на науките от 2012 година. Това е труд на авторски колектив светила във филологията при Института по български език и литература при БАН.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.