Четири постоянни комисии към местния парламент край Дунав заседават днес, научи Актуално Свищов.
От 13:30 часа е сбирката на членовете от ПК „Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, която е в стая 13 на „Цанко Церковски” 2. 30 минути по-късно, на същото място, се събират нотабилите от ПК „Приватизация и следприватизационен контрол”. В 14:30 часа във фаталната стая идват членовете и на комисията „ЗПКОНПИ”. Маратонът от заседания приключва в 15 часа отново в стая 13, когато заседава комисията „Земеделие, гори, околна среда и води”.
Редовното принципно заседание на ОбС-Свищов ще се проведе на 28 юли.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.