Четири години от смъртта на адвокат Надка Балева (1949 – 2019 година).
Надка Балева е прокурор, адвокат, председател на ОбС на БСП – Свищов, общински съветник, народен представител, общественик.

  • Актуално Свищов припомня: Надка Балева завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи над 20 години като прокурор – в Омуртаг и Свищов. От 1992 година е адвокат при Великотърновската адвокатска колегия. Пет мандата общински съветник, от 2005 до 2009 година народен представител в 40-то Народно събрание. Тогава е председател на Постоянната комисия за контрол на новосъздадената Агенция за национална сигурност и член на Правната комисия и Комисията за вътрешен ред и сигурност. В периода 2011 – 2015 година отново е общински съветник. След това – БСП – Свищов от водеща, стана четвърторазрядна политическа сила.
    Поклон пред паметта на Надка Балева!