Букурещ опитва да спаси руина в самия център на Букурещ, изключително силно свързана с българската история – Солаковия хан, пише вестник Сега.

Мелницата на хана през зимата на 1868 г. приютява Ботев и Левски, оставайки завинаги в аналите като декор на прочутото „Студ, дърво и камък се пука, гладни от два или три деня, а той пее и се весели!“ (Ботев за Апостола). Освен това в хана Ботев печата вестник „Знаме“, а Любен Каравелов – „Свобода“ и „Независимост“.

Тази свещена за България хъшовска обител не се използва от десетилетия, руши се, а вчера генералният съвет на Букурещ (еквивалент на столичния общински) задвижи реставрацията. Сградата е в списъка на историческите паметници на румънската столица – напълно разбираемо, проектът по опазването се реализира поради този факт, е не от сантименти към чуждата история.

Бяха гласувани 8,2 млн. леи (1.6 млн. евро), с които сградата ще бъде укрепена и запазена. В момента е окачествена като високо сеизмично рискова и в напреднал стадий на разрушаване. Проектът трябва да бъде завършен за 16 месеца. По-далечната идея е мястото да се превърна в културен център.

Ханът е вдигнат през 1859 г. от свищовските братя Солакови с типичния за времената богаташки размах – с помещения за фамилията, прислугите, многобройните гости, животните им, каруците, с двор, а отпред е имало магазини. В имота те построили и първата фабрика за макаронени изделия в Букурещ. Приносът на хана като дом на българските революционери е огромен. Твърди се, че Левски е заловен край Къкрина на път именно за Солаковия хан.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.