Българската телеграфна агенция открива пресклуба си в града на Щастливеца на 27 юни, научи Актуално Свищов.
БТА е юридическо лице на бюджетна издръжка. Като национален независим информационен институт на Република България, агенцията осъществява дейностите, определени в Закона за БТА, включително да създава кореспондентски бюра в страната и чужбина, както и да открива и поддържа структура от журналистически и помощни екипи в страната и чужбина. Именно развитието и разширяването на информационната дейност на агенцията налага разширяване на мрежата от пресклубове на БТА.
Актуално Свищов съобщи първи през януари за идеята за откриване на пресклуб в Свищов. Прескклубът се намира на улица “Цар Освободител” № 74А.