Българската телеграфна агенция открива пресклуб в града на Щастливеца, научи Актуално Свищов.
БТА е юридическо лице на бюджетна издръжка. Като национален независим информационен институт на Република България, агенцията осъществява дейностите, определени в Закона за БТА, включително да създава кореспондентски бюра в страната и чужбина, както и да открива и поддържа структура от журналистически и помощни екипи в страната и чужбина. Именно развитието и разширяването на информационната дейност на агенцията налага разширяване на мрежата от пресклубове на БТА.
Това се казва в писмо от Кирил Вълчев, генерален директор на БТА до управата на Свищов. Писмото е от 17 януари. В тази връзка ОбС-Свищов предстои да гласува решение.
Очаква се на редовното заседание за януари съветниците да дадат съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление, за срок от 10 (десет) години, нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ помещение – офис със ЗП 36,91 кв. м., находящ се на ул. “Цар Освободител” № 74А.