Днес се навършват 37 години от аварията в Чернобилската атомна електроцентрала, смятана за един от най-тежките инциденти в ядрената енергетика, припомня БНТ. На 26 април 1986 г., в 1:23 часа местно време, при планирано спиране на четвърти блок на Чернобилската АЕЦ в СССР на територията на днешна Украйна избухва взрив в реактор тип „РБМК-1000“.

В момента на аварията загиват двама души, а около 600 служители в централата и пожарникари са облъчени с висока доза радиация, като 28 от тях умират до края на 1986 г. На радиоактивно замърсяване са подложени над 200 000 кв. км от територията на тогавашния СССР, най-вече днешна Украйна, но и в Русия и Беларус.

Общо над 600 хиляди човека участват в ликвидирането на последиците от аварията. Около една десета от тях умират, а 165 хиляди остават инвалиди. От 30-километровата зона в радиус от Чернобилската АЕЦ са евакуирани около 115 хиляди души.

Изхвърлената в атмосферата радиация е с еквивалента на най-малко 200 ядрени бомби, като тези пуснати над Хирошима и Нагасаки в Япония през август 1945 г.

Светът научава за опустошителните мащаби на аварията със закъснение.

37 години по-късно БТА преглежда архивите си, за да покаже как е отразена аварията в АЕЦ „Чернобил“ у нас.

Ето как изглеждат първите дни след аварията в Чернобилската АЕЦ през бюлетините на БТА от 1986 г.:

На 28 април 1986 г., в 21:20 часа, е публикувана кратка информация от ТАСС, в хрониката на „Международна информация“:

„В Чернобилската атомна електроцентрала стана авария. Повреден е един от атомните реактори. Вземат се мерки за ликвидиране на последиците от аварията. Оказва се помощ на пострадалите. Образувана е правителствена комисия“.

На следващия ден, 29 април, също в „Международна информация“ на БТА, в 21:07 часа е публикувано съобщение на Министерския съвет на СССР:

„Както вече бе съобщено в печата, в Чернобилската атомна електроцентрала, разположена на 130 километра северно от Киев, стана авария. На мястото работи правителствена комисия под ръководството на заместник-председателя на МС на СССР Борис Шчербина. В нея влизат ръководители на министерства и на ведомства, видни учени и специалисти.

По предварителни данни аварията е станала в едно от помещенията на 4-ти енергоблок и при нея е била разрушена част от строителните конструкции на корпуса на реактора, той е бил повреден и е имало известно изтичане на радиоактивни вещества. Другите три енергоблока са спрени. Те са изправни и се намират в експлоатационен резерв. При аварията са загинали двама души.

Взети са най-необходимите мерки за ликвидиране на последиците от аварията. Сега радиационната обстановка в електроцентралата и в местността около нея е стабилизирана, на пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ.

Жителите от селището на АЕЦ и от трите най-близки населени пункта са евакуирани. Непрекъснато се наблюдава състоянието на радиационната обстановка в Чернобилската АЕЦ и в околността“.

В същото време в поверителното приложение на БТА на 29 април 1986 г. може да се прочете информация за инцидента:

„Аварията в Чернобилската атомна електроцентрала по единодушното мнение на западни специалисти вероятно е причинила смъртта на много хора, предават западните осведомителни агенции. В многобройни съобщения от Москва, Стокхолм, Вашингтон, Лондон и Бон, Ройтер, АП, ЮПИ и АФП изтъкват, че „в краткото съобщение на ТАСС не са посочени причините за аварията, нито броят на жертвите и последиците от нея.“ Но според всички информации фактът, че СССР официално съобщава за бедствието – „нещо безпрецедентно в информационната му практика“, говори, че „се е случило нещо много сериозно“. Такъв е и коментарът на официални говорители във Вашингтон, например говорителят на Белия дом Едуард Джереджиян, заявил снощи: „Трябва да е нещо много сериозно, след като Съветите говорят публично за инцидента“.

Там се отбелязва още, че Международната агенция по атомна енергия във Виена (МАГАТЕ) е съобщила в този ден, че Съветският съюз я е уведомил официално за инцидента.

На 30 април, в 21:25 часа в редовния бюлетин „Международна информация“ на БТА е публикувано съобщение на Министерския съвет на СССР:

„На Чернобилската атомна електроцентрала продължават работите за ликвидиране на последиците от станалата авария. В резултат на взетите мерки през изминалото денонощие е намаляло отделянето на радиоактивни вещества, а равнището на радиацията в района на атомната електроцентрала и в селището край нея е спаднало.

Измерванията, които специалистите правят с контролна апаратура, показват, че не е настъпила верижна реакция на разпадане на ядреното гориво, реакторът е загасен.

Започнати са работи за изчистване на замърсените участъци в околността, като за тяхното изпълнение са привлечени специализирани подразделения, снабдени с необходимата съвременна техника и с ефективни средства.

Някои агенции на запад разпространяват слухове, че при аварията в АЕЦ били загинали хиляди хора. Както вече бе съобщено, фактически са загинали двама души и само 197 са хоспитализирани. От тях 49 са напуснали болницата след изследване. Предприятията, колхозите, совхозите и учрежденията работят нормално.

***

Министерският съвет на Украйна съобщи, че по данни на правителствената комисия сега радиационната обстановка в Чернобилската атомна електроцентрала и в околността се подобрява. Състоянието на въздушната среда в останалата част от Киевска област и в Киев не буди опасения. Качеството на питейната вода, както и на водата в реките и водоемите отговаря на нормите. Извършва се наблюдение над състоянието на околната среда.

На 1 май в 15:00 часа, също в „Международна информация“ на БТА, четем:

„Вчера в Чернобилската атомна електроцентрала продължи работата за осъществяване на комплекса от технически мерки.
Радиоактивността на територията на атомната електроцентрала и в селището край нея е намаляла един и половина – два пъти.
Извършва се работа за дезактивиране на замърсените участъци, които граничат с територията на АЕЦ.
Продължава да се оказва помощ на пострадалите. 18 души са в тежко състояние. Сред пострадалите няма чуждестранни граждани“.

В бюлетините на БТА може да се прочете и Доклад за авариите в американските АЕЦ, публикуван на 5 май с източник Вашингтон. „Близо 20 хиляди различни аварии и инциденти са станали в американските атомни централи“, пише в публикацията, в която се цитира доклад, подготвен от американската обществена организация „Пъблик ситизън“.

По-късно през деня, в 20:05 часа, в „Международна информация“ има официално съобщение от МС на СССР:

„На 4 май в Чернобилската АЕЦ продължи осъществяването на комплекса от мерки за отстраняване на последиците от аварията. Пречиства се територията на 4-тия блок на АЕЦ. Отделянето на радиоактивни вещества продължава да се понижава. Започнато е ограждането със земни валове на река Припят в района на АЕЦ, за да бъде предотвратено евентуалното ѝ замърсяване.

Радиационната обстановка в Украйна и Белорусия се стабилизира с тенденция към подобряване. В тези райони се вземат необходимите санитарно-хигиенни и лечебно-профилактични мерки. Евакуираното от 30-километровата зона на АЕЦ население временно се трудоустроява в други предприятия и строежи, в колхози и совхози.

В бюлетина на „Вътрешна информация“ на БТА на 5 май 1986 г. към 19:00 часа има информация за съобщение на българския Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет. В съобщението пише:

„Наблюденията за радиационната обстановка продължават. Усилена и разширена е мрежата за контрол, която непрекъснато дава данни за цялата страна.

В по-голямата част от окръзите няма изменения в нормалната радиационна обстановка, характеризирана със среден показател за страната от 0,015 до 0,025 милирентгена за час.

В някои окръзи беше регистрирано увеличение на радиацията до три пъти. Това увеличение не представлява опасност за населението. Наблюдава се вече намаление на радиацията в точките, където бяха регистрирани изменения. Проверени са всички водоизточници в страната – водата е с нормални показатели.

Общата радиационна обстановка показва, че не съществува опасност за здравето на населението“.

Интересен акцент в информационния поток за Чернобилската катастрофа е публикация от 6 май в „Международна информация“ на БТА със заглавие „Вестник „Правда“ за аварията на Чернобилската АЕЦ“, в която се посочва, че положението продължава да е сложно, но главното е, че обстановката се контролира не само около АЕЦ, но и в съседните райони, а равнището на радиацията се е понижило.

„В репортаж от специалните си кореспонденти в района на централата „Правда“ пише, че е пуст градът, където допреди няколко дни работеха и живееха 25 хиляди енергетици и строители, химици, работници в речния транспорт. Само от време на време на улиците се показва специална кола на службата за дозиметричен контрол“, се посочва в информацията.

Вестникът разказва за самата нощ на инцидента:

„Взрив разруши строителните конструкции на сградата на реактора и избухна пожар. Това стана през нощта… След взрива се запали покритието на машинната зала. Пожарникарите се борели с 30-метрови пламъци. Ботушите им затъвали в разтопения от високата температура битум. Димът и нагарът затруднявали дишането, но смелчаците се сражавали мъжествено. По мнението на специалистите извършвайки подвиг, пожарникарите ограничили значително мащабите на аварията…“.

Също на 6 май в поверителните приложения на БТА, които по темата надхвърлят общо 50 страници до края на май, се цитира информация на Ройтер с източник Москва, в която се посочва, че според западни специалисти описанието на злополуката в Чернобилската АЕЦ в статия, публикувана в същия ден във в. „Правда“, „съдържа твърде малко неща, които не са били вече известни от сателитни снимки. Статията е най-подробното описание, дадено досега от официалните средства за информация в СССР за катастрофата на 26 април…..“

В информацията се цитират думите на дипломат, че учените ще бъдат „в състояние да дадат по-цялостна оценка на обстановката, след като тримата специалисти от МАГАТЕ, намиращи се в този момент в Москва, направят своя доклад“.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.