Калин Костов обезличава ОбС – Свищов чрез личния „официоз“, сайта „Площад Алеко“. Това се казва в декларация от общинските съветници от групата на БСП в местния парламент край Дунав, прочетена вчера от Лиляна Димитрова. Документът бе предоставен от групата и Актуално Свищов го публикува без съкращения.

 • УВАЖАЕМИ Д-Р КИРИЛОВ,
  УВАЖАЕМИ Д-Р ГЕНЧЕВ,
  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ,
 • Общинският съвет е колективен орган на местно самоуправление, избиран пряко от населението на основата на общо, равно и пряко избирателно право. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност. Всеки един от нас, общинските съветници, е представител на гражданите, гласували му доверие да работи в тяхна полза и да защитава обществения интерес в местния парламент.
  Обидно е, че абсолютно целенасочено, манипулативно и тенденциозно в общественото, политическото и медийното пространство се правят опити за омаловажаване, обезличаване, принизяване и квалифициране като „безгласна буква“ на местния Общински съвет в Свищов, от страна на общинския съветник Калин Костов чрез личния му „официоз“, сайта „Площад Алеко“. Обикновено, когато липсват аргументи за обосновка на дадена позиция се прибягва до използването на квалификации. В случая, те не са нищо повече от демонстрация на самоизтъкване, самопрентенция и опит за позакъсняло политическо заявяване. Разбираме, че когато няма какво да посочиш в биографията си като предложени полезни решения за развитието на общината през реализираните няколко мандата на общински съветник, то тогава прибягваш към други форми на публична изява. Но нека, търсенето на оправдание за нечия неполезност, неефективност или неползотворност, не минава през унижаването на Общинския съвет и на общинските съветници в него.
  Категорично можем да заявим, че никой от общинските съветници от групата на БСП, не е бил възпрепятстван, ограничаван или възспиран да изказва мнение, да взема отношение и да гласува по лична преценка. И не бива да се правят внушения, че Общинският съвет работи под нечия политическа диктовка. Доказателство за демократичността при вземането на решения е фактът, че общински съветници от нашата група са гласували по различен начин внесени предложения, според собствените си възгледи, позиции и принципи. Тази практика не е изолиран случай и се наблюдава и при съветниците от другите групи, влизащи в състава на Общински съвет-Свищов. Подкрепените решения не са резултат от политически натиск и послушание, а напротив- на лично убеждение, че вършиш нещо полезно за развитието на общината и благосъстоянието на нейните жители. Напълно естествено е всеки от нас да има собствени виждания, като в това трябва да се убеди и Калин Костов, на който все по-трудно му става да присъедини към личното си мнение това на единствения останал друг член на групата съветници от „Площад Алеко“.
  Ние, общинските съветници от групата на БСП, не възприемаме и не одобряваме опитите за публично принизяване и целенасочено дискредитиране пред обществеността на Общинския съвет в Свищов. Затова апелираме да работим на висотата на очакванията на гражданите на нашата община, в дух на уважение към тях, към политическите и идейните различия помежду ни, като пазим доброто име и авторитета на единствения орган за местно самоуправление, избран пряко от населението.
 • С уважение,
  общинските съветници от групата на БСП в ОбС-Свищов

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.