На 13 юни ми се наложи да постъпя на лечение в Неврологичното отделение на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД. След отлагане решаването на медицинския проблем, получих значително подобрение. Лечението ми продължи следващите дни в Отделението Физикална терапия и рехабилитация, където възстановяването ми продължи.
Благодарност пред екипите – лекари, медицински сестри, рехабилитатори и санитари, ръководени от д-р Анкович и д-р Иванов. Благодяра за грижите, които полагате всекидневно въпреки трудностите в здравеопазването! С вашата работа е възможно Свищов да има болница, където да получаваме адекватно лечение.
Благодарност на лекуващите лекари д-р Кръстев и д-р Иванов, сестрите – Стоянова, Станчева, рехабилитаторите – Цветанова, Костадинов, Григорова, Лалева и Коева, както и на санитарките – Росица и Маргарита.
Александър ШАБОВ