Служители на „ДГС – Свищов“ изработиха и поставиха горска библиотека в крайградския парк в местността „Паметниците“, пише в своя публикация в социалната мрежа Стоян ПАРАШКЕВОВ. В нея са на разположение вестници, списания и брошури на горска и ловна тематика, с което целят популяризиране на горските дейности в България, както и информираност на жителите на града за добрите практики в горското стопанство.
Преди години подобни библиотеки на открито бяха поставени в зелените площи в града на Щастливеца. Днес те са изпочупени. Дано инициативата на „ДСГ – Свищов“ е по-успешна.