От 1 януари хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например, трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са самоосигуряващи се, дължат по 37,32 лв. месечно, съобщиха от Националната агенция за приходите.

От първия ден на 2024 г. е увеличен минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 933 лв.

Според закона неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния за самоосигуряващите се. Така, вноската за тях е в размер на 8% върху месечен осигурителен доход – не по-малко от 466,50 лв. и не повече от 3750 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари трябва да се внесе най-късно до 25 февруари или в първия работен ден след тази дата.

Всички, които са задължени сами да плащат вноските си, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят от приходната агенция. Това става по електронен път, с персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офис на НАП, до 25-о число на месеца, следващ този на задължението.

Здравноосигурителните права на хората, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са платили повече от три месечни вноски за период от 36 месеца.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.