Община Белене раздаде безплатно компостери по европроект на стойност над 260 хиляди лева, научи Актуално Свищов.
Във връзка с реализиране на дейности в изпълнение на проект „Не изхвърляй-компостирай“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие на Европейският съюз, през месец февруари 2022 г., община Белене предостави безплатно 192 броя компостери за домашно компостиране с обем 600 литра на всички лица заявили желание да компостират в домашни условия и преминали обучение по проект „Не изхвърляй – компостирай“.
Заедно с компостерите те получиха и компост, произведен в Регионалното депо в село Санадиново. Принос за производството на компостта имат всички граждани, които изхвърлят зелените и биоразградими отпадъци в специално разположените от Община Белене „кафяви контейнери“.
Компостерите са закупени със средства по проекта.
Чрез компостирането в домашни условия ще бъде намалено количеството на общия битов отпадък, а събраните биоразградими отпадъци ще се използват за компостиране, в резултат на което всеки ще произведе компост, който ще използва за обогатяване на почвата.
Основна цел на проекта: Прилагане на добри практики за въздействие върху околната среда чрез намаляване образуването на битови отпадъци, увеличаване повторната им употреба и тяхното рециклиране.
Стойност на проекта: 264 037,97 лв. от които:
224 432,28 лв. европейско финансиране от ЕФРР
39 605,69 лв. национално съфинансиране от Република България

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.