С песни, танци и кръшни хора Българско Сливово отбеляза празника на родния край.
Снимки: Росен МАРИНОВ